Το κρούσμα της Αδριανουπόλεως

1 contribution / 0 nouveau(x)
profil sans photo
Το κρούσμα της Αδριανουπόλεως

Τ' αηδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης
κλαίουν αργά, κλαίουν ταχιά, κλαίουν τα μεσημέρια,
κλαίουσι την Αδριανούπολην την πολυκρουσεμένην,
οπού την εκρουσέψασι τις τρεις γιορτές του χρόνου
των Χριστουγέννων για κηρί και των Βαιών για βάια
και της Λαμπρής την Κυριακήν για το Χριστός Ανέστη.

Ça pourrait aussi vous intéresser...