"τα βγάζει αυτά τα λεφτά ο Ωνάσης;;;"

1 contribution / 0 nouveau(x)
profil sans photo
"τα βγάζει αυτά τα λεφτά ο Ωνάσης;;;"

"τα βγάζει αυτά τα λεφτά ο Ωνάσης;;;" (Thanassis VEGGOS, 1964)

Seul Onassis gagne autant d'argent !

Απλά μαθηματικά (Thanassis VEGGOS, 1962)

Simple mathématiques

Ça pourrait aussi vous intéresser...