Πέρα στους πέρα κάμπους, παραδοσιακόν τραγούδι.

1 contribution / 0 nouveau(x)
profil sans photo
Πέρα στους πέρα κάμπους, παραδοσιακόν τραγούδι.

[i][center][u][b]Πέρα στους πέρα κάμπους[/b][/u]

Πέρα στους πέρα κάμπους που είναι οι ελιές
είν ' ένα μοναστήρι που παν οι κοπελιές.
Πάγω και ‘ γω ο καημένος για να λειτουργηθώ
να κάμνω το σταυρό μου σαν κάθε Χριστιανός.

Στο περιβόλι μπαίνω και βλέπω μια μηλιά
με μήλα φορτωμένη και πάνω κοπελιά.
Ρωτώ, ξαναρωτώ την ' πο που ' σαι κοπελιά ;
Από εδώ κοντά ' μαι π ' αυτόν το μαχαλά.

Μα έχω γέρον άνδρα και δυο μικρά παιδιά
ολημερίς με δέρνει έχει σκληρή καρδιά.
Ν ' αργήσω να γεμίσω για να ' βρει αφορμή
βαρύ σταμνί με δίνει κι ένα κοντό σχοινί
[/center][/i]