Ώ Πηνελόπη, Aγρύπνησα… Kωστή Παλαμά ποιήμα

1 contribution / 0 nouveau(x)
profil sans photo
Ώ Πηνελόπη, Aγρύπνησα… Kωστή Παλαμά ποιήμα

[u] Ώ Πηνελόπη, Aγρύπνησα…[/u]

Ώ Πηνελόπη, αγρύπνησα, 'τί μου είχες γίνει ταίρι,
τη νύχτα ενός εξάμετρου μάς φώτιζε τ' αστέρι,
γυναίκα, λύρα, και τα δυο κυρίαρχα, τόσο ωραία!
Όσο δεν είταν τρομερό το τόξο σου, Oδυσσέα!

Ça pourrait aussi vous intéresser...