Ο Μπάρμπα Γιάννης

1 contribution / 0 nouveau(x)
profil sans photo
Ο Μπάρμπα Γιάννης

Στην Πλατία του καφενέ κάθοντε παρέες...
Σ'ένα τραπέζι κάθεται ο μπάρμπα γιάννης και παίζει τάβλι...
Νιόθει μία φαγούρα στο κεφάλι και βάζει το χέρι του πάνο ανο το φέσι για να ξιθεί.
Τονε βλέπει ο κουφοκωστής απο το άλο τραπέζι και του λέει :
- Μρε μπάρμπα Γιάννη, μα γιάντα ξίνεσαι πάνο απο το φέσι και δε το βγάζεις να ξιθείς ;
Και ο Μπαρμπα Γιάννης του απαντά :
- Γιάντα μρε, οντέ σε τρώει ο κόλος σου, βγάζεις το παντελόνι να το ξίσεις ;

Μάνος