Η βαγιά, Νίκου Γκάτσου ποίημα

1 contribution / 0 nouveau(x)
profil sans photo
Η βαγιά, Νίκου Γκάτσου ποίημα

[i][center] [b][u]Η βαγιά[/u][/b]

Στης εκκλησιάς μας την αυλή
μιά βαγιά είναι ριζωμένη
παράγγειλα μ΄ένα πουλί
την αυγή να με προσμένει
στα γιορτινά ντυμένη.

Ω καλή μου Παναγιά
φύλαξε μου τη βαγιά.

Στη μακρινή την ξενιτιά
μιά καρδιά είναι ξεχασμένη
παράγγειλα με το νοτιά
Κυριακή να με προσμένει
στα νυφικά ντυμένη.

Ω καλή μου Παναγιά
φύλα την σαν τη βαγιά.
[/center][/i]