Η θεμελίωσις της Πόλης. Μικρού Αίμου παραδοσιακό.

1 contribution / 0 nouveau(x)
profil sans photo
Η θεμελίωσις της Πόλης. Μικρού Αίμου παραδοσιακό.

[i][center] [b][u] Η θεμελίωσις της Πόλης. [/u][/b]

Όταν εθεμελιώνασι οι Άγγελοι την Πόλιν,
Απ΄τ΄Αγιον Όρος το νερό, κι από την Χιό το χώμα,
Κι απ΄την Αδριανούπολιν πήραν τα κεραμίδια.
Κι όταν την απεκτίσασι οι Άγγελοι την Πόλιν,
Στέκουν και συντηρούν τηνε, και την αποθαυμάζουν,
Και πως να τήνε βγάλουμε ; Και πως να τήνε λέμε ;
Πόλιν ! Κωνσταντινούπολιν ! του Κωνσταντίνου πόλιν !
[/center][/i]