Αγνή Παρθένε Δέσποινα

5 contributions / 0 nouveau(x)
Dernière contribution
profil sans photo
Αγνή Παρθένε Δέσποινα

A l'occasion de la Dormition de la Sainte Vierge du 15 août
si vous le souhaitez,
l'hymne religieux Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσε τε πόκε.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαροτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Των Ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Άχραντε Νύμφη Πάναγνε Δέσποινα Παναγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Κορή σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ υπεραγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Των ασωμάτων Σεραφείμ των Θρόνων υπερτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε ωδή των Σεραφείμ Χαρά των Αρχαγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε Παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε, νυν, επικαλούμαι,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμε.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Κορή σεμνή και άσπιλε, Δεσποίνα Παναγία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Θερμώς επικαλούμε Σε, Ναέ ηγιασμένε,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από τού πολεμίου,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Και κλήρονομον δείξον με, ζωής της αιωνίου,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

profil sans photo
Re: Αγνή Παρθένε Δέσποινα / Presveta Bogorodi

le même cantique en slave

Presveta Bogorodica
Αγνή Παρθένε Δέσποινα

http://www.youtube.com/watch?v=-1ynTNsOEE0

profil sans photo
cantiques byzantins à la Sainte Vierge

Si vous le souhaitez,

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ-ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
cantiques byzantins à la Sainte Vierge

http://www.youtube.com/watch?feature=end...

profil sans photo
Grupa Denica - Presveta Majko Bogorodice

si vous le souhaitez,

chanson laîque de nos voisins du nord
Grupa Denica
"Presveta Majko Bogorodice"

http://www.youtube.com/watch?v=juk2zVTq6a0

profil sans photo
Le 15 août, Assomption ou Dormition ?

http://www.croire.com/Definitions/Fetes-...

L'Occident parle d'Assomption, l'Orient de Dormition. Les seconds refusent de faire de la Dormition un dogme, comme ils refusent le dogme de l'Immaculée Conception.

"La différence est d'abord sémantique", explique le théologien orthodoxe Olivier Clément. Le terme passif d'Assomption traduit l'idée que la Vierge Marie ne s'élève pas d'elle-même au ciel mais qu'elle y est élevée, "assumée". La tradition orthodoxe, elle, insiste sur la douceur de la mort de Marie, tel un endormissement. D'où ce terme de Dormition. 

"Un terme qui peut être appliqué à n'importe qui", précise Olivier Clément. Les orthodoxes ne font pas de la Dormition un dogme, mais personne ne la remet en cause. La différence entre Dormition et Assomption est aussi théologique, les orthodoxes refusant le dogme de l'Immaculée Conception sur lequel se base en partie l'Assomption. "Chez les catholiques, Marie est immaculée par sa conception et sa naissance ; chez les orthodoxes, elle l'est parce que sa vie a correspondu à sa vocation."

***

bonne fête à tous ceux et toutes celles dont c'est la fête (ονομαστική εορτή)

*

ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

https://www.youtube.com/watch?v=7eHD2IUViBg

*

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

(Reine du monde, Dame des cieux)

https://www.youtube.com/watch?v=2qed8YsDvTc

*

documentaire 

"ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ' - "la Vierge Marie de Tinos (Cyclades)"

culte marial sur cette île égéenne  

https://www.youtube.com/watch?v=ND03DyAsIKw

Ça pourrait aussi vous intéresser...