Αγιά-Σοφιάς η κτήσις, παραδοσιακό.

1 contribution / 0 nouveau(x)
profil sans photo
Αγιά-Σοφιάς η κτήσις, παραδοσιακό.

[i][center] [b][u]Αγιά-Σοφιάς η κτίσις[/u][/b]

Δεν είναι μέγα θαύμασμα, παράξενο μεγάλο,
που εζέψασι τον Κωσταντή μέ΄να βουβάλι αντάμα
να κουβαλούν τα μάρμαρα απ΄το Μαρμαροχώριν
να κτίσουν την Αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι ;

Όπου είναι λάσπες και νερά, τραβάει το βουβάλι,
κι όπου είναι λιανολίθαρα τραβάει ο Κωνσταντίνος.

Βασιλοπούλα αγνάντευε, ΄πο κρυσταλένιο πύργο.
- Αγάλια-αγάλια Κωσταντή, μην σκάσει το βουβάλι !
- Δεν κλαις, κόρη, τα νιάτα μου, δεν κλαις την λεβεντιά μου ;
μον΄κλαις το γεροβούβαλο, μη τύχ΄και πά΄ να σκάσει !

[/center][/i]