Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται - τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας

Profile picture for user iNFO-GRECE
Προτάθηκε από iNFO-GRECE την
Ερμηνευτής
Μουσικό ύφος
Έτος

Τροπάριο που ψάλλεται στην ακολουθία του Νυμφίου, ήτοι από το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων έως το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης.

URL de la vidéo
Ιδού ο Νυμφίος έρχεται

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου, ἐλέησον ἡμᾶς.

Be the first to rate this song