Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η ζωή εν τάφω - Νίκος Ξυλούρης, Μανώλης Μητσίας

Profile picture for user iNFO-GRECE
Προτάθηκε από iNFO-GRECE την
Ερμηνευτής
Μουσικό ύφος
Έτος

«Η ζωή εν τάφω» από το Νίκο Ξυλούρη και Μανώλη Μητσιά, το 1976 στην δημόσια τηλεόραση, σε μια από τις πρώτες προσπάθειες ερμηνείας των Εγκωμίων του Επιταφίου Θρήνου από λαϊκούς τραγουδιστές συνοδεία οργάνων.

URL de la vidéo
Η ζωή εν τάφω

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ,
κατετέθης Χριστέ,
καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

Ἡ ζωὴ πῶς θνῄσκεις;
πῶς καὶ τάφῳ οἰκεῖς;
τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον λύεις δέ,
καὶ τοῦ ᾅδου τοὺς νεκροὺς ἐξανιστᾶς.

Μεγαλύνομέν σε,
Ἰησοῦ Βασιλεῦ,
καὶ τιμῶμεν τὴν Ταφὴν καὶ τὰ Πάθη σου,
δι’ ὧν ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς.

[...]

Μετὰ τῶν κακούργων,
ὡς κακοῦργος Χριστέ,
ἐλογίσθης δικαιῶν ἡμᾶς ἅπαντας,
κακουργίας τοῦ ἀρχαίου πτερνιστοῦ.

Ὁ ὡραῖος κάλλει,
παρὰ πάντας βροτούς,
ὡς ἀνείδεος νεκρὸς καταφαίνεται,
ὁ τὴν φύσιν ὠραΐσας τοῦ παντός.

[...]

Δακρυῤῥόους θρήνους,
ἐπί σε ἡ Ἁγνή,
μητρικῶς ὦ Ἰησοῦ ἐπιῤῥαίνουσα, ἀνεβόα·
πῶς κηδεύσω σε Υἱέ;

Be the first to rate this song