Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καθίσματα όρθρου Χριστουγέννων

Profile picture for user iNFO-GRECE
Προτάθηκε από iNFO-GRECE την
Catégorie

Τα Καθίσματα είναι τροπάρια της ορθόδοξης Λειτουργίας όπου οι πιστοί επιτρέπεται να κάθονται εξ ου και το όνομα, ενώ η υπόλοιπη Λειτουργία εννοείται όρθιοι. Αποτελούν δε ανάπαυλα μετά την ανάγνωση μακρών αποσπασμάτων του Ψαλτηρίου του Δαβίδ. Τα τρία καθίσματα που παρουσιάζονται εδώ ψάλλονται κατά τη διάρκεια του Όρθρου των Χριστουγέννων και σκοπό έχουν να εισάγουν τον πιστό στο νόημα παρθενικής γέννησης του Ιησού και της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού.

 • La naissance du Christ - Monastère Karakallou, 18ος αι.
 • Η Γέννησις του Χριστού - Μονή Κουτλουμουσίου, 16ος αι.
  Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί - Τί θαυμάζεις Μαριάμ - Ὁ ἀχώρητος παντί

  Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός·
  ἀκολουθήσωμεν λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ,
  μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν βασιλέων.
  Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ.
  Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον,
  Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι,
  ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.

  Τί θαυμάζεις Μαριάμ; τί ἐκθαμβεῖσαι τὸ ἐν σοί;
  Ὅτι ἄχρονον Υἱόν, χρόνῳ ἐγέννησά φησι,
  τοῦ τικτομένου τὴν σύλληψιν μὴ διδαχθεῖσα.
  Ἄνανδρός εἰμι, καὶ πῶς τέξω Υἱόν;
  ἄσπορον γονὴν τίς ἑώρακεν;
  ὅπου Θεὸς δὲ βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις, ὡς γέγραπται.
  Χριστὸς ἐτέχθη, ἐκ τῆς Παρθένου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.

  Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί;
  ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός;
  πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε καὶ ὡς ηὐδόκησεν·
  ἄσαρκος γὰρ ὤν, ἐσαρκώθη ἑκών·
  καὶ γέγονεν ὁ Ὤν, ὃ οὐκ ἦν δι᾿ ἡμᾶς·
  καὶ μὴ ἐκστὰς τῆς φύσεως, μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος.
  Διπλοῦς ἐτέχθη, Χριστὸς τὸν ἄνω κόσμον θέλων ἀναπληρῶσαι.

  Τα Καθίσματα είναι τροπάρια της ορθόδοξης Λειτουργίας όπου οι πιστοί επιτρέπεται να κάθονται εξ ου και το όνομα, ενώ η υπόλοιπη Λειτουργία εννοείται όρθιοι. Αποτελούν δε ανάπαυλα μετά την ανάγνωση μακρών αποσπασμάτων του Ψαλτηρίου του Δαβίδ. Τα τρία καθίσματα που παρουσιάζονται εδώ ψάλλονται κατά τη διάρκεια του Όρθρου των Χριστουγέννων και σκοπό έχουν να εισάγουν τον πιστό στο νόημα παρθενικής γέννησης του Ιησού και της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού.

  Βαθμολογήστε πρώτοι αυτό το άρθρο
  Adaptations musicales
  Greek